ÜYELİK FORMU

Elazığ Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsedilen belgeleri tamamlayarak Muamelat Müdürlüğü'müze teslim etmeleri gerekmektedir.


A-Tüzel Kişiler (Şirketler) İçin Gerekli Belgeler

* Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,

* Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),

* Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,

* Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,

* Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

* Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,

* Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

* Yetkili kişilerin vergi numaraları,

* Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu,

* Sermaye miktarına göre peşin kaydiye ücreti,

* Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.


B-Gerçek Kişiler (Şahıslar) İçin Gerekli Belgeler

* İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,

* Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),

* Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ( Vatandaşlık numarası ile) ,

* İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

* Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,

* Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

* Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu,

* Sermaye miktarına göre peşin kaydiye ücreti,

* Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

SUBSCRIBE TO MAIL LIST

Subscribe to our mailing list to get immediate information about the latest developments.

CONTACT INFORMATION

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: info@elazigtb.org.tr

Elazig Commodity Exchange
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ