HUMAN RESOURCES POLICY

TEMEL AMAÇ VE POLİTİKA

Elazığ Ticaret Borsası olarak çalışanlarımız için İnsan Kaynakları Politikamız, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

 

TEMEL İLKE VE ESASLAR

Hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmak,

Ömür boyu öğrenmenin sürdürülebilmesi için elverişli işyeri iklimini sağlamak,

Bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmak ve işletmek,

Performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,

Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak,

Motivasyonlarını ve ETB’a bağlılıklarını ön planda tutmak,

Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,

Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,

Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,

İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.

SUBSCRIBE TO MAIL LIST

Subscribe to our mailing list to get immediate information about the latest developments.

CONTACT INFORMATION

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: info@elazigtb.org.tr

Elazig Commodity Exchange
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ