OUR VISION

İlimizde sürdürülebilir kalkınma modellerinin oluşumunda söz sahibi olan,

Ürettiği projelerle ilimizin sosyo-ekonomik yaşam standardını olumlu yönde yönlendirebilen,

Bunun içinde kurumsal altyapısıyla ilimizdeki tüm kamu kurumları ve STKlar nezdinde ilimizdeki sermaye, hammadde, girişimci ve pazar olanaklarının ulusal ve uluslararası pazar ve piyasalara entegrasyonun da etkin ve yönlendirici olabilen,

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri konusunda ilimizin bölgesel güç olmasına katkıda bulunarak, üyelerimizin uluslararası ticarette söz sahibi olmalarını sağlayan,

AB geçiş sürecinde aktif rol oynayan bir borsa olabilmek borsamız vizyonudur.

SUBSCRIBE TO MAIL LIST

Subscribe to our mailing list to get immediate information about the latest developments.

CONTACT INFORMATION

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: info@elazigtb.org.tr

Elazig Commodity Exchange
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ