RAPORLAR

Elazığ İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 

userfiles/file/Elaz%C4%B1%C4%9F%20%C4%B0l%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Destek%20ve%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Stratejisi.pdf

 

Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü E-Bülten

elazig.tarim.gov.tr/Belgeler/Elaz%C4%B1%C4%9F%20e-b%C3%BClten.pdf

 

2017 Ekonomik Raporu

userfiles/file/Ekonomik%20Rapor%202017.pdf

 

Hayvancılık Sektörü ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

userfiles/file/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k%20Sekt%C3%B6r%C3%BC%20ile%20%C4%B0lgili%20Sorunlar_13_10_2017.pdf

SUBSCRIBE TO MAIL LIST

Subscribe to our mailing list to get immediate information about the latest developments.

CONTACT INFORMATION

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: info@elazigtb.org.tr

Elazig Commodity Exchange
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ