KAYIT ICIN GEREKENLER

* Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,

* Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

* Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,

* Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,

* Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

* Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,

* Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

* Yetkili kişilerin vergi numaraları,

* Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

SUBSCRIBE TO MAIL LIST

Subscribe to our mailing list to get immediate information about the latest developments.

CONTACT INFORMATION

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: info@elazigtb.org.tr

Elazig Commodity Exchange
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ