KAYIT ICIN GEREKENLER

* İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,

* Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),

* Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ( Vatandaşlık numarası ile) ,

* İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

* Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,

* Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

* Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.

 

SUBSCRIBE TO MAIL LIST

Subscribe to our mailing list to get immediate information about the latest developments.

CONTACT INFORMATION

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: info@elazigtb.org.tr

Elazig Commodity Exchange
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ