KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ PROJE BAŞVURULARI

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/22) ve 12 Etap Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “www.tarim.gov.tr” web adresinde bulunan KKYDP Onlinebaşvuru Linkinden 11.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda yapılacaktır.

      Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/22) 13.09.2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin 9.1 maddesi gereği; Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda; ham derinin işlenmesi ve günlük en az 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha, Soğuk hava deposu, Çelik silo, Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile,

     Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi, yatırım konularında proje başvuruları kabul edilecektir. Hibeye Esas proje tutarlarının %50’si oranında hibe desteği verilecektir.

     Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/22) ve 12 Etap Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “www.tarim.gov.tr” web adresinde bulunan KKYDP Onlinebaşvuru Linkinden 11.12.2017 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda yapılacaktır.

SUBSCRIBE TO MAIL LIST

Subscribe to our mailing list to get immediate information about the latest developments.

CONTACT INFORMATION

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: [email protected]

Elazig Commodity Exchange
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ