BİLGİ EDİNME

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Elazığ Ticaret Borsası bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Bürosu kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular (424) 218 49 04 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak yapılabilecektir.

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:

a) İş başvuruları,

b) Kurum içinde benzer çalışma olmayıp ayrı bir inceleme ve özel çalışma gerektiren başvurular,

c)Elazığ Ticaret Borsası'nın görevleri arasında sayılan konulardan herhangi birisiyle ilgili olmayan başvurular.

Bilgi Edinme Başvurusu Formları:

TÜZEL KİŞİ BAŞVURUSU

Posta ile cevap almak istiyorum
E-Posta ile cevap almak istiyorum

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi ve belgeler yukarıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.GERÇEK KİŞİ BAŞVURUSU

Posta ile cevap almak istiyorum
E-Posta ile cevap almak istiyorum

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi ve belgeler yukarıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

İletişim Adres: Çarşı Mah. Hacı Hayri Cad. No 11/P - 7 Merkez/Elazığ

SUBSCRIBE TO MAIL LIST

Subscribe to our mailing list to get immediate information about the latest developments.

CONTACT INFORMATION

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: info@elazigtb.org.tr

Elazig Commodity Exchange
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ